Polityka prywatności


Szanowni Państwo, 

działając w imieniu i na rzecz firmy Eurogames Robert Legierski z siedzibą w Katowicach przy ul. Ceglanej 71; 40-514 Katowice (dalej jako „Firma”) w związku z: 

1. rozpoczęciem obowiązywania, w dniu 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” lub „ RODO”), 

2. dotychczasową współpracą pomiędzy naszymi firmami;

niniejszym przekazujemy Państwu wszelkie niezbędne informacje oraz gwarancje związane z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych. 

Jednocześnie wyrażam nadzieję, iż załączone informację odpowiedzą na Państwa pytania i wątpliwości dotyczące zgodności z prawem działań realizowanych przez Eurogames Robert Legierski, w tym w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych Państwa i waszych pracowników w ramach dotychczasowej i przyszłej współpracy. 


Z poważaniem, 
Robert Legierski – właściciel firmy Eurogames

Załączniki:
1. Wykonanie obowiązków informacyjnych RODO (pdf)

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 1.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.